Specialisme
Specialisme
Afdrukken

Diagnostiek

Het tandvlees en het onderliggende bot vormen samen het ophang apparaat van de tanden en kiezen. Een gezonde ondersteuning voor tanden en kiezen is van groot belang. Zo wordt er voor aanvang van uitgebreidere behandelingen (een beugelbehandeling, het plaatsen van implantaten of het maken van kronen en bruggen) gekeken naar de conditie van het tandvlees. Voor de start van deze behandelingen zul je een bezoek brengen aan een preventiemedewerker, die kan inschatten of er een tandvleesprobleem aanwezig is. Als er een tandvlees probleem wordt waargenomen zal dit eerst aangepakt moeten worden voor de vervolgbehandeling gestart kan worden. Afhankelijk van de ernst van de problemen word je behandeld door de mondhygiëniste; paro- en/of preventieassistent. Silvia van Hagen, mondhygiëniste, zal er zorgen dat je voorzien wordt van de juiste informatie rondom de behandelingen en zal in samenspraak met de tandartsen jouw behandelplan uitleggen.


Bij een eerste bezoek aan een preventiemedewerker wordt er gekeken of en in welke gradatie er tandvleesproblemen aanwezig zijn. Dit wordt vertaald in een DPSI- score (A, B of C). Elke categorie geeft een behandeladvies en de behandelaar die jouw van dienst kan zijn. Samen met jou zal de preventiemedewerker er zorg voor dragen dat de tandvleesproblemen niet ontstaan (DPSI A), niet in ernst toe nemen (DPSI B) of stabiliseren (DPSI C).


Bij de DPSI score C is het wenselijk om wat meer in detail te kijken naar de problemen die rondom het ophangapparaat aanwezig zijn. Dit wordt gedaan door middel van een parodontiumstatus en een bacteriologisch onderzoek. Bij de parodontiumstatus wordt de conditie van het tandvlees van elke tand/kies in kaart gebracht. Daarnaast wordt met behulp van een bacteriologisch onderzoek bekeken welke bacteriën in de tandplak verantwoordelijk zijn voor de tandvleesproblemen. Naast de soort bacterie is het aantal van die bacterie van belang. Tevens beoordelen we op een röntgenfoto het bot niveau.


Natuurlijk is het van groot belang om te inventariseren welke wensen jij als cliënt hebt. Alles is dan klaar om het behandelplan op te stellen: een advies waar jouw wensen in meegenomen worden. Silvia van Hagen, maakt met jouw vervolgens, een afspraak om dit plan door te spreken. Aansluitend aan deze bespreking worden er vervolg afspraken gemaakt.

Verhagen Volledig MondzorgContactInschrijvenBellenWhatsAppFeedback & SuggestiesVerhagen Volledig Mondzorg