Specialisme
Specialisme
Afdrukken

Retentie

Tijdens de afbehandelfase kan ervoor gekozen worden om de positie van tanden en kiezen op verschillende manieren vast te houden. Dit is afhankelijk van de gevolgde behandeling, van de keuze van apparatuur maar ook van de beginsituatie en de snelheid van behandeling

We maken onderscheid in een uitneembare nachtbeugel die ervoor zorgt dat de tanden en kiezen op de juiste plek blijven staan, een draadje of een combinatie daarvan. Het is van groot belang dat jij voorzichtig bent met deze apparatuur. Mocht de retentie apparatuur gedeeltelijk of volledig los komen dan:

  • Nooit los trekken of weggooien.
  • We kunnen de retainer meestal nog terugplaatsen mits ze niet verbogen zijn.
  • Trek nooit aan de draad want dan verbuigt deze en moet er een nieuwe gemaakt worden.
  • Als de retainer verbogen is en als deze niet meer kan worden teruggeplaatst dan zijn de kosten voor het vervaardigen van een nieuwe voor eigen rekening.

Nadat de retainer geplaatst is, zal er een vervolgafspraak gepland worden na ongeveer 8 weken voor het maken van eindafdrukken en einddia’s. Tevens worden tijden deze afspraak afdrukken gemaakt voor clear-overlay’s (losse plastic hoesjes) of een damon retainer om de positie van de tanden te controleren cq. vast te houden. Ook krijg je een afspraak mee voor de mondhygiëniste die jou instructie zal geven hoe de cc retainer te reinigen.

Verhagen Volledig MondzorgContactInschrijvenBellenWhatsAppFeedback & SuggestiesVerhagen Volledig Mondzorg