Specialisme
Specialisme
Afdrukken

Kronen op implantaten

Wij vinden dat wanneer je overgaat tot implantaat plaatsing, je zeker moet zijn van je zaak. Voor ons betekent dat dus: werken met een systeem dat door goed onderzoek bewezen heeft betrouwbaar en voorspelbaar te zijn.

Kwaliteit van het product is één, kwaliteit van plaatsing is twee. Implantoloog Leon Verhagen is één van de weinige implantologen in Nederland die de guided surgery methode van Straumann kan en mag toepassen. Dit betekent dat we uitgaan van een optimaal eindresultaat, bijvoorbeeld die kroon op een implantaat tussen de voortanden. De kroon wordt gepland zodat deze optimaal past bij jouw tanden. Daarna wordt gekeken hoe het implantaat dan het beste geplaatst kan worden. We maken daartoe een Conebeam CT scan met die kroon in de mond. Gebruik makend van ingenieuze software kunnen we samen met ons laboratorium dan een mal maken, die ons dwingt die ene optimale positie voor het implantaat ook daadwerkelijk in de mond te bereiken.

Vooraf weten wat je doet, wel net zo veilig!


We maken juist gebruik van implantaten wanneer tanden of kiezen ontbreken of verloren zijn geraakt door een ongeluk. In dat geval hoeven we de overige tanden in de mond niet te beslijpen. Dat is vooral belangrijk als deze tanden gaaf zijn of slechts een kleine vulling hebben. Het kan voorkomen dat één tand ontbreekt of dat er meerdere tanden/kiezen ontbreken. We kiezen dan of voor een enkele kroon op een implantaat of we combineren 2 of meer implantaten en plaatsen daar een brug op. Op die manier hoeven we niet voor elke verloren gegane tand een kroon te maken. Natuurlijk werken we voorspellend door gebruik te maken van het guided surgery systeem. Een combinatie van software, 3D CT scans, high tech laboratorium werk en een getrainde implantoloog (Leon Verhagen) en zijn team zorgen ervoor dat een superieur resultaat kan worden behaald.

Van diagnose tot nazorg het complete pakket in één centrum


Diagnose

Leon Verhagen onderzoekt en beoordeelt met behulp van 3D röntgenbeelden welke behandeling voor de patiënt mogelijk is. Hij bespreekt de voordelen en nadelen van de verschillende oplossingen. Met behulp van de speciale software, de computertomografie (voor driedimensionale beeldvorming) en de gipsmodellen stelt hij de lengte, diameter en positie van het implantaat vast. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantatie door te kunnen laten gaan. Er zijn patiënten die onvoldoende botsubstantie hebben en bij wie botvergroting nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een tand al lange tijd ontbreekt. De kaak kan dan langzaam maar zeker geslonken zijn. Hierdoor moet eerst het bot weer worden opgebouwd.


Implantatie

Een kunstmatige wortel wordt normaal gesproken geplaatst onder plaatselijke verdoving op de meest ideale positie. Leon Verhagen maakt een passend “bed” in het kaakbot, waarin het implantaat wordt geplaatst. Afhankelijk van uw persoonlijke medische situatie kan tijdens de ingroeifase een tijdelijke voorziening op het implantaat worden geplaatst. Hierdoor kan de patiënt al vroeg in het proces genieten van een natuurlijk uitziende glimlach.


Inheling

Voordat het implantaat stevig in het kaakbot is gefixeerd, is eerst een inheelfase van zes weken tot een paar maanden nodig, afhankelijk van de individuele medische situatie. Na ongeveer een week worden de hechtingen door de preventie assistente verwijderd. Patiënten moeten er wel aan denken dat een nauwgezette mondhygiëne essentieel is voor een goede inheling.


De nieuwe tanden

Kroon of brug: het tandtechnisch laboratorium Siemonsma gebruikt een afdruk of een digitale 3D-scan om de individuele restauratie te maken, die na het inhelen wordt geplaatst door Leon Verhagen.


Nazorg

Net als bij een natuurlijke wortel kan het implantaat loskomen als er geen regelmatige controle plaatsvindt. Een professionele verzorging van het implantaat verlengt de levensduur van nieuwe tanden. Slechte mondhygiëne en roken kunnen een implantaat aantasten.Je krijgt een uitgebreid instructie van ons preventie team.

Verhagen Volledig MondzorgContactInschrijvenBellenWhatsAppFeedback & SuggestiesVerhagen Volledig Mondzorg