Klachten
Klachten
Afdrukken

Tandheelkundig Centrum Verhagen Mondzorg streeft naar een hoge kwaliteit in tandheelkundige dienstverlening.

Uitgangspunt van ons centrum is dat alle tandartsen, mondhygiënistes en preventiemedewerksters de hoogst haalbare kwaliteit leveren. Hiervoor maken we gebruik van moderne apparatuur en volgen onze behandelaars cursussen om hun kennis continue up to date te houden. Ook de overige medewerkers voeren hun werk natuurlijk zorgvuldig uit. Om de kwaliteit te handhaven en te verbeteren is jouw feedback belangrijk. Wanneer je tevreden bent horen wij dat graag, maar ook als je ontevreden bent. Hier kunnen we immers van leren en samen met jou werken aan het verhogen van het kwaliteitsniveau. Jouw opmerkingen nemen we altijd serieus en spannen ons in om samen met jou naar een passende oplossing te zoeken. Het belangrijkste doel van deze regeling is het wegnemen van je ongenoegen en dat liefst zo snel mogelijk.

Waar kun je terecht met jouw klacht?

Klachten kunnen vaak het best worden opgelost in een goed en eerlijk gesprek (telefonisch of in persoon). Je kunt je klachten persoonlijk aan de balie medewerkster kenbaar maken of telefonisch. Wij hebben hiervoor speciaal een klachtenformulier in gebruik die je kunt invullen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om jouw klacht in te dienen middels het formulier “Melden klacht” op de website of via de e-mail gericht aan post@verhagenmondzorg.nl.   

Melden klacht

Wat wordt er met jouw klacht gedaan?

Jouw klacht wordt geïnventariseerd en besproken met alle betrokkenen. Daarna wordt er door de klachten coördinator binnen één week met je overlegt wat de meest wenselijke afhandeling van jouw klacht zou kunnen zijn. Lukt het niet om binnen één week inhoudelijk te reageren, dan krijg je in ieder geval binnen het termijn een schriftelijke bevestiging van ontvangst van jouw klacht. Hierin laten wij je weten waarom wij jouw klacht niet binnen één week kunnen afhandelen, hoe wij de klacht verder afhandelen en op welke termijn we dit hopen te bereiken. We doen ons uiterste best om je klacht binnen één maand af te handelen. We informeren je als deze termijn niet haalbaar is en zullen je de reden daarvoor geven.

Mogelijke oplossingen zijn:

* Je vindt het voldoende om je ongenoegen kenbaar te maken en wenst geen verdere actie.

* Sommige klachten zijn eenvoudig en snel mondeling op te lossen. Je bespreekt jouw klacht met         de behandelaar of met de administratie en handelt de klacht onderling af.

* Schriftelijke afhandeling van de klacht. Je ontvangt een brief met de bevindingen van de                   betrokkenen.

Rapportage

Alle klachten worden geregistreerd en intern geanalyseerd. Mocht je klacht ondanks wederzijdse inspanningen niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, en denk je dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, dan kun je, je richten tot de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en om bemiddeling vragen. 

Adresgegevens:

ANT
Leidsevaartweg 99
2106 AS Heemstede
Telefoon: (023)-5248899

Verhagen Volledig MondzorgContactInschrijvenBellenWhatsAppFeedback & SuggestiesVerhagen Volledig Mondzorg